Profesyonel HİZMETLER

Profesyonel HİZMETLER

Firmanızın/kurumunuzun donanım ürünlerinde zaman içinde çalışma koşulları ve çeşitli nedenlerle problem çıkabilir. Olası problemleri önlemek amacıyla belli aralıklarla bakım hizmeti verilir. Üretici ve BDH tarafından tavsiye edilen, standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara uygun bir biçimde gerçekleştirilen bir hizmettir.

Site Survey (Keşif)
Bu süreçte amaç, mevcut envanter ve ihtiyaçların göz önüne alınarak, sistem altyapısının detaylı analizinin yapılmasıdır. Çalışma kapsamında, tüm ağ topolojisi, güvenlik yapısı sistem topolojisinin çıkarılması da zorunludur. Elde edilen bu çıktı ile kurumların BT altyapısının iyileştirilerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi hedeflenir.